الف) تقدم تزکیه بر تعلیم

ب) تطبیق برنامه ­های آموزشی و پژوهشی با نیازها، شرایط و مقررات آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

ج) بهره­ گیری از استادان متعهد، متخصص و متبحر به منظور بررسی، مطالعه، دانش ­پژوهی و ارزیابی در علوم مرتبط با آموزش مجازی

د) همکاری و حمایت از دانشکده ­های مجازی و مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور.

اطلاعیه‌ها

آرشیو

امور دانشگاهی:مسابقات هوش مصنوعی در علوم پزشکی

28 اسفند 1401

اطلاعیه ها:آگهی مناقصه عمومی

24 اسفند 1401