بسمه تعالی

 

 

اساسنامه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

 

مقدمه:

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند بر اساس سیاست­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر حمایت از ایده­های نوآورانه و کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، و بر اساس مصوبه مورخ سیزدهم تیرماه 1400  هیات امنای خود، مرکز رشد دانشگاه را تاسیس می­کند.

 

ماده 1- تعریف

1-1- مرکز رشد: مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ­ای که با ارائه خدمات حمایتی، از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه ­های مختلف منتهی به فناوری تشکیل شده ­اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند، را پشتیبانی می­کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

 

  • تامین محل کار
  • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
  • خدمات مدیریتی، حقوقی و اخلاق پزشکی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
  • آموزش­ های تخصصی ویژه و مشاوره
  • سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

 

2-1- سازمان موسس (متقاضی): سازمانی است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین بودجه مورد نیاز را از محل اعتبارات دولتی و غیردولتی به عهده می گیرد.

 

 

3-1- واحدهای فناوری: به واحدهایی گفته می شود که دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده و با توجه به اساسنامه و سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ­ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارایه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می­ نمایند. این واحدها می توانند شامل شرکت های خصوصی، تعاونی و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع باشند.

 

4-1- دوره رشد مقدماتی: به دوره ­ای گفته می شود که حداکثر 6 ماه بوده و طی آن به افراد و یا گروه ­های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه هستند: برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری مرتبط با ایده، تقویت و تثبیت ایده اولیه و ایجاد هویت حقوقی مستقل، مشاوره و آموزش های لازم داده می شود که در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی می توانند متقاضی تشکیل واحدهای نوپا و استقرار رسمی در مرکز رشد شوند. این دوره در واحدی از مرکز رشد به نام بخش رشد مقدماتی هدایت می شود و زمان آن با تصویب رئیس مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

 

5-1- دوره رشد: دوره ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. زمان این دوره به پیشنهاد شورای مرکز رشد و با تصویب شورای فناوری دانشگاه تا 5 سال قابل افزایش است.

 

6-1- تعاملات مرکز رشد: ارتباطات داخل سازمانی و تعامل های درونی مرکز رشد واحدهای فناوری به شرح زیر است:

 

 

ماده 2- اهداف

1-2- بسترسازی تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی

2-2- ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

3-2- کمک به رونق اقتصاد منطقه ای مبتنی بر فناوری

4-2- ایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش بنیان و فناور فعال در زمینه ­های فناوری

5-2- بستر سازی برای جذب دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه توسعه فناوری به منظور ایجاد فرصت های شغلی

6-2- تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناورانه و دانش فنی قابل عرضه به بازار

 

ماده 3 وظایف

1-3- حمایت مالی از واحد های مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیت های مندرج در بند 3-1

2-3- تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی تسریع رشد واحد های مستقر در مرکز رشد

3-3- ارایه خدمات و مشاوره­ های مورد نیاز واحد ها در راستای تبدیل ایده­ های نو به محصول و تجاری­ سازی آنها

4-3- نظارت بر روند رشد واحد ها و تحلیل مستمر دستاورد ها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد

5-3- نظارت بر فعالیت های فناوری در تحقق ایده محوری آنها

 

تبصره: انجام فعالیت های زیر توسط مراکز رشد ممنوع است:

1- مشارکت در سهام واحدهای فناوری ( مستقر در مرکز رشد)

2- استخدام عضو هیت علمی

3- انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثنای موارد زیر که لازم است به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه نیز برسند:

- پروژه های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد

- پروژه هایی که به قصد ارجاع به واحدهای فناور مستقل مرکز رشد انجام میشود

 

ماده 4- ارکان مرکز رشد

1-4- هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

2-4- رییس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

3-4- معاون زیرساخت

4-4- مدیر فناوری سلامت

5-4- رییس مرکز رشد

 

ماده 5- هیات امنا

هیات امنای مرکز رشد همان هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی هوشمند خواهد بود.

 

ماده 6- وظایف و اختیارات هیات امنا

وظایف و اختیارات هیات امنا مطابق با قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسه 181 و 183 مورخ 9 و

23/12/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه­های بعدی آن خواهد بود.

 

تبصره: هیات­ های امنای دانشگاه می­تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود در ارتباط با مراکز رشد به شورای فناوری دانشگاه تفویض کند.

 

ماده 7- وظایف رئیس مرکز رشد

1-7- اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب و مصوبه های هیات امنا

2-7- پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد

3-7- نظارت بر فعالیت ­های واحدهای فناور در مرکز رشد برای حصول طمینان از انطباق فعالیت­ها با اهداف پیش بینی شده

4-7- ایجاد زمینه ­های لازم برای ارتقاء و توسعه واحد های فناور

5-7- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با تامین بودجه و تقویت بنیه مالی جذب امکانات برای مرکز رشد

6-7- عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

7-7- ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد

8-7- تهیه تراز مالی سالانه مرکز رشد

 

ماده 8- ترکیب شورای مرکز رشد

1-8- رئیس مرکز رشد؛ رئیس شورا

2-8- یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس دانشگاه

3-8- 3 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه، محققان، کارشناسن خبره و یا کارآفریانان متناسب با رشته تخصصی فعالیت­ های مرکز رشد به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس دانشگاه

4-8- یک نفر کارشناس خبره اقتصادی به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس دانشگاه

5-8- یک نفر از مدیران شرکت ­های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس دانشگاه

6-8- مدیر فناوری سلامت دانشگاه

7-8- یکی از کارشناسان مرکز رشد با پیشنهاد رییس مرکز و تایید و صدور حکم توسط معاونت زیرساخت؛ دبیر شورا

 

ماده 9- وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

1-9- پیشنهاد و تصویب اولیه خط مشی و سیاست های علمی و فناوری مرکز رشد برای ارائه به هیات امنا

2-9- پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت های مرکز رشد به هیات امنا

3-9- بررسی و تصویب اولیه تراز مالی سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص های مصوب برای ارائه به هیات امنا

4-9- تایید آیین نامه های اجرایی مرکز رشد

5-9- تصویب صلاحیت واحدهای فناور برای استقرار در مرکز رشد

6-9- بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

7-9- پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان موسس

8-9- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به معاونت تحقیقات و فناوری از طریق رئیس دانشگاه

 

ماده 10- وظایف دانشگاه به عنوان سازمان موسس

1-10- تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد

2-10- انتصاب رئیس مرکز رشد به پیشنهاد معاون زیرساخت دانشگاه

3-10- تامین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی

4-10- پیشنهاد انحلال مرکز رشد به کمیته تخصصی فناوری معاونت زیرساخت

 

ماده 11- مقررات مالی

مرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه می باشد.

 

ماده12- منابع مالی

منابع مالی مرکز رشد عبارتند از:

1-12- بودجه سالانه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تامین می­گردد

2-12- کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

3-12- درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیت­های مرکز رشد طبق قراردادهای منعقده و دریافت حق امتیاز (Royalty)

4-12- عقد قراردادهای پژوهشی و اجرایی با سازمان های دولتی و غیردولتی با رعایت تبصره ذیل ماده 3

 

ماده13- هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه به پیشنهاد شورای مرکز رشد و تایید شورای عالی فناوری وزارت بهداشت و با تصویب شورای نظارت، ارزشیابی و

گسترش دانشگاه های علوم پزشکی صورت خواهد گرفت.