درباره معاونت بین‌الملل

 

معاونت اموربین‌الملل فعالیت خود را از سال 1395، همزمان با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند (دانشگاه علوم پزشکی مجازی)، در راستای برنامه‌های تحول و نوآوری در زمینه علوم پزشکی با تاکید بر دو محور مهم ارتقاء نظام ارز‌یابی و آزمون‌های علوم پزشکی و همچنین تدوین و توسعه بین‌المللی آموزش علوم پزشکی آغاز نمود.

 

این معاونت وظایف خود را در قالب سه مجموعه به شرح ذیل ادامه می‌دهد:

  • مدیریت امور بین‌الملل
  • مدیریت بازاریابی و اعتباربخشی
  • گرو‌ه آزمون‌های بین‌المللی

 

از جمله اهداف مهم معاونت امور بین‌الملل تدوین خط مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه با سایر موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی بین‌المللی و شناساندن هرچه بیشتر دانشگاه در جوامع بین‌المللی می‌باشد. در همین راستا معاونت امور بین‌الملل اقدام به شناسایی پتانسیل‌های همکاری و انجام مکاتبات برای گسترش همکاری‌های دوجانبه با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور نمود که منجر به عقد چندین تفاهم‌نامه بین‌المللی شد.