شرح وظایف مدیریت فناوری اطلاعات

 

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری
1. تدوین سیاست های اجرایی امنیت اطلاعات در حوزه های مرکز داده ها ، ستادی و کاربران
2. تدوین خط مشی امنیت اطلاعات سازمان منطبق بر استانداردهای امنیت اطلاعات
3. برنامه ریزی  و هماهنگی امور مربوط به طرح های توسعه ای فناوری اطلاعات و زیر ساختی دانشگاه
4. برنامه ریزی برای انعقاد تفاهم نامه های فناوری و زیر ساخت دانشگاه با سایر دانشگاه ها و سازمان ها
5. برنامه ریزی برای نظارت مستمر و صحیح بر تهیه،  استفاده و به روزرسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه
6. برنامه ریزی برای نظارت مستمر و صحیح بر تهیه، استفاده و به روزرسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری برون سپاری شده دانشگاه
7. برنامه ریزی در جهت راه اندازی، مدیریت بهینه و نگهداری مرکز داده دانشگاه
8. برنامه ریزی برای راه اندازی و نگهداری سامانه های نرم افزاری دانشگاه اعم از ستادی  و آموزشی
9. برنامه ریزی برای ایجاد بستر الکترونیکی امن برای آموزش مجازی ذی نفعان (دانشجویان، مدرسان، مدیران ،کارشناسان و…)
10. برنامه ریزی برای ایجاد بستر الکترونیکی مجازی سازی فرآیندهای دانشگاه
11. سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت توپوگرافی، نگهداری و ارائه خدمات شبکه داخلی دانشگاه
12. سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت ارتباط شبکه داخلی دانشگاه با اینترنت جهانی و شبکه های اینترنت ملی اعم از ارتباطات رادیویی، فیبیر نوری و …

 

 

سازماندهی و اصلاح فرآیندها

13. فراهم نمودن و بروز رسانی  تجهیزات  لازم  برای برقراری ارتباط با شبکه جهانی اینترنت شامل بستر فیبر نوری، شبکه بی سیم و ارتباطات مخابراتی
14. نگهداری و بروز رسانی مرکز داده دانشگاه شامل حوزه تجهیزات پردازش اطلاعات، تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات، تجهیزات امنیتی و ارتباطات شبکه ای در حوزه سخت افزار و سیستمی
15. نگهداری و بروز رسانی سامانه های سازمانی مانند وبگاه اینترنتی دانشگاه ،ایمیل سازمانی و نرم افزارهای سازمانی
16.  شناسایی و استفاده از تکنولوژی های بروز در حوزه IT در راستای ارتقاء  زیر ساخت های مجازی سازی و استفاده بهینه و سخت افزارها و نرم افزارهای  دانشگاه در این حوزه
17. تدوین و به روز رسانی دستورالعمل کاربری رایانه ها در حوزه ستادی
18. شناسایی فناوری های نوین و بروز رسانی  بستر الکترونیکی مناسب برای مجازی سازی فرآیندهای دانشگاه
19. نگهداری و به روز رسانی سامانه های اینترنتی و اینترانتی مورد نیاز دانشگاه در حوزه های مختلف با توجه به نیازهای موجود و و براسا س آخرین پیشرفت های روز دنیا
20. ایجاد زیر ساخت مناسب برای اجرای برای ارتباطات همزمان شامل وبینارها، وب کنفرانس ها و کلاس های مجازی
21. ایجاد، بروز رسانی و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری تلفن اینترنتی VoIP با توجه به آخرین پیشرفت های روز دنیا در این حوزه
22. نگهداری و بروز رسانی زیرساخت های لازم برای تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات
23. نگهداری و بروز رسانی شبکه داخلی دانشگاه در حوزه سخت افزار و نرم افزار
24. تهیه و بروز رسانی نسخه پشتیبان از اطلاعات کاربران و نرم افزارهای درون سازمانی
25. تهیه و بروزرسانی بهنگام نسخه پشتیبان از اطلاعات کاربران و نرم افزارهای درون سازمانی

 

نیروی انسانی و آموزش و توانمند سازی

26. برنامه ریزی و هماهنگی برای توانمندسازی پرسنل واحد در رابطه با تازه های نرم افزار، سخت افزار و شبکه
27. برنامه ریزی برای اجرای کارگاه های آموزشی  و توانمند سازی در امور مربوط به زیر ساخت

 

رهبری و هدایت

28. مدیریت زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه به منظور خدمات دهی بهتر و جلوگیری از ایجاد اختلال درفرآیندهای مربوطه

 

 پایش و نظارت
29. نظارت و پایش کلیه فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات در سایر حوزه های دانشگاه
30. نظارت بر نحوه عملکرد مرکز داده در حوزه سخت افزار و نرم افزار
31. نظارت بر نحوه عملکرد سخت افزارها و نرم افزارهای دانشگاه برای ارتقا و بهبود عملکرد آنها
32. مشارکت در پایش و نظارت بر قراردادهای منعقد شده در حوزه آی تی
 
 
هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

33. برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با سایر دانشگاه های کشور برای معرفی زیر ساخت های موجود در حوزه تولید محتوا
34. برقرای ارتباط موثر و دائمی جهت جلوگیری  از قطعی سامانه های ارتباطی نظیر اینترنت و اینترانت
35. دریافت بازخورد از واحدهای سازمان جهت اصلاح مشکلات و بهبود عملکرد در حوزه سخت افزار و نرم افزار

 

گزارش و مستندسازی
36. تهیه گزارش عملکرد سخت افزار و نرم افزاری دانشگاه
37. تهیه گزارش از وضعیت پیشرفت و اجرای قرارداد های حوزه آی تی
38. تهیه گزارش از اقدامات تخصصی و حرفه ای صورت پذیرفته در حوزه فناوری های اطلاعات مانند کارگاه ها، وبینارها و..
 
 
نوآوری و پژوهش

39. شناسایی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری نوین جهت بهره گیری در برنامه های مدیریتی و آموزشی دانشگاه

 

کارشناسان معاونت زیرساخت

 

 

 

مهدی استاجی

مدیر فناوری اطلاعات

 

متین جواهری

کارشناس شبکه

 

هادی کریمی

کارشناس نرم افزار

 
 
 

 

حامد ناطقی

کارشناس وبینار

 

سینا حیدری

کارشناس وبینار

 

مرضیه موحدین

کارشناس وبینار