معرفی واحد پژوهش

 

برنامه ریزی و سیاستگذاری

 • سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام پژوهشی دانشگاه
 • برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور
 • برگزاری سمینارها و همایش های علمی
 • بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقاتی در حوزه آموزش ترکیبی و بهره گیری بهینه از ظرفیت های علمی موجود
 • اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش در آموزش ترکیبی
 • برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی آموزش مجازی در کشور و اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش در آموزش ترکیبی
 • برنامه ریزی برای جذب متخصصان حوزه یادگیری الکترونیکی در داخل و خارج کشور به منظور همکاری های پژوهشی و تحقیقاتی
 • برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و نخبگان و هدایت آن‌ها به سمت اولویت های پژوهشی آموزش ترکیبی
 • برنامه ریزی به منظور برگزاری وبینارها و همایش های علمی
 • برنامه ریزی کارگاه های واحد علم سنجی و کتابخانه دانشگاه
 • انتشار نتایج و یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی

 

سازماندهی و اصلاح فرآیندها

1- دریافت طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی و همکاران شاغل در دانشکده ها و سایر مراکز وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور

2- تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرح های پژوهشی و سیاست گذاری پژوهشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

3- هماهنگی به منظور تعیین کارشناسان علمی جهت بررسی و نقد طرح های پژوهشی و تدوین گزارش نهایی طرح های پایان یافته و اخذ تصمیم نهایی

4- تشویق و ارائه مشاوره به محققین کشور در تنظیم و تدوین طرح های پژوهشی

5- ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل های در امور پژوهشی

6- کمک به برگزاری همایش ها در زمینه آموزش مجازی- ترکیبی و تشکیل دبیرخانه همایش

8- تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه با توجه به پیشنهادات مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی

10- برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه

11- برنامه ریزی جهت فراهم کردن زمینه گسترش پژوهش های توسعه ای و تجاری سازی نتایج آنها در راستای تحقق کامل اهداف دانشگاه

 

گزارش و مستندسازی

1- ارائه آمار و گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد

2- تهیه و ارائه گزارش های رسمی سالانه از وضعیت پژوهشی دانشگاه و تغییرات نماگرهای پژوهشی در طول دوره معین جهت ارائه به مراجع ذیربط

 

پایش و نظارت

1- انجام امور مربوط به فرآیند ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی دانشگاه

2- پیگیری فرآیند دریافت موافقت اصولی و قطعی مراکز تحقیقاتی پس از بررسی در دانشکده مربوطه در آینده

 

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

1- برقراری تعامل مناسب با سایر واحدهای برنامه ریزی و اجرایی دانشگاه در جهت تامین خدمات پژوهشی

2- برقراری تعامل مناسب در بهره وری از قابلیت های علمی درون و برون سازمانی سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و قطب های یادگیری الکترونیکی در راستای هدفمند کردن فعالیت های پژوهشی دانشگاه

3- برقراری تعامل بین منابع انسانی مجرب و توانمند با مراکز دانشگاهی داخل و خارج از کشور به منظور طراحی و تنظیم کاربردی ترین برنامه های پژوهشی

4- ارتباط و همکاری مشاوره ای علمی با وزارتخانه متبوع برای شناخت راهکارهای مناسب برای توسعه آموزش کمی و کیفی آموزش ترکیبی

 

نیروی انسانی و آموزش و توانمند سازی

1- توانمند سازی امور پژوهشی با استفاده از دو ساز و کار:

 • برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز
 • ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام یک پژوهش

2-آموزش نیروی انسانی واحد به منظور استفاده از نرم افزار ها و سامانه های مرتبط با حوزه پژوهش