پایش عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

یکی از وظایف شورای عالی آموزش مجازی بر اساس ماده 2 آیین­ نامه تشکیل شورا عبارت است از:

  • نظارت و ارزشیابی بر نحوه اجرای ضوابط و برنامه ­ها در دانشگاه ­ها و دانشکده­ های علوم پزشکی
  • شناسایی نیازهای زیرساختی، فنی و بودجه­ ای دانشکده ­ها و مراکز آموزش مجازی

 

به همین دلیل طراحی و استقرار ساختار پایش و ارزشیابی عملکرد دانشگاه­های علوم پزشکی از ابتدا در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. در این رابطه اقدامات زیر انجام شده است:

 

الف) درخواست از دانشگاه­ ها برای معرفی نماینده تام الاختیار:

هر یک از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور نماینده تام الاختیار خود در زمینه پایش عملکرد را به طور رسمی معرفی کرده­ اند.

 

ب) راه ­اندازی سامانه پایش عملکرد:

قسمتی به عنوان پایش عملکرد در سامانه اعتباربخشی طراحی و راه ­اندازی شده است. پرسشنامه موجود در این سامانه شامل اطلاعات کلی، سایت مرکز آموزش مجازی، برنامه­ های توانمندسازی اعضای هیات علمی، محتواهای الکترونیکی تولید شده، برنامه­ های درسی مجازی شده و … است.

 

ج) ارائه نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی:

به هر یک از نمایندگان پایش دانشگاه ­ها نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی ارائه شده است.

 

د) تکمیل اطلاعات:

کلیه اطلاعات فوق ­الذکر در بازه ­های زمانی شش ماهه توسط دانشگاه ­ها وارد سامانه می­ شوند.

 

ه) ارائه بازخورد:

نمایندگان دانشگاه­ ها با نماینده دبیرخانه در یک گروه واتساپی به طور منظم در ارتباط هستند. از طرفی اطلاعات ناقص یا اشتباه از طریق سامانه بازگردانده می­شود.

 

و) ارائه گزارش:

در هر شش ماه گزارش جامع تهیه شده و به معاونت آموزشی وزارت و خود دانشگاه­ ها اعلام می­شود.

 

 

ورود به سامانه پایش و اعتبار بخشی

 

گزارش پایش 6 ماهه اول سال 1398

 

گزارش پایش 6 ماهه دوم سال 1398

 

گزارش پایش 6 ماهه اول سال 1399

 

گزارش پایش 6 ماهه دوم سال 1399

 

گزارش پایش 6 ماهه اول سال 1400