چشم‌انداز و اهداف

 

اهداف کلی معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی هوشمند عبارتند از:

 

  • توسعه همکاری‌های بین‌المللی
  • توسعه بازاریابی بین‌المللی برای برای معرفی خدمات و توانمندی‌های دانشگاه
  • بین‌المللی‌سازی آموزش مجازی و افزایش تاثیر اقدامات دانشگاه در سطح منطقه
  • نهادینه ساختن همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی