کارگاه ها و دوره های توانمندسازی آموزشی دانشگاه

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند کارگاه‌ها و دوره‌های توانمندسازی آموزشی ذیل را جهت توانمندسازی، رشد و بالندگی اعضای هیات علمی برگزار می نماید :

 

تقویم برنامه زمانبندی کارگاه های توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی

لطفا توجه داشته باشید که زمان برگزاری کارگاه/دوره ها در تقویم سالانه واحد، پیشنهادی می باشد و ممکن است زمان های اعلام شده جابه جا شود. اخبار مربوط به اطلاعیه زمان دقیق برگزاری در سایت گذاشته خواهد شد.
برای مشاهده تقویم واحد توانمند سازی مدرسین روی لینک های زیر کلیک نمایید.

 

:عناوین و اطلاعات کارگاه های برگزار شده به شرح ذیل می باشد

- نیمه اول سال 1401 لطفا اینجا کلیک کنید 
- نیمه دوم سال 1401 لطفا اینجا کلیک کنید

 

  1. کارگاه دانش پژوهی آموزشی
  2. کارگاه طرح های توسعه ای در آموزش پزشکی
  1. مجموعه کارگاه های مهارت های آموزشی پایه تدریس مجازی :
  1. برگزاری دو کارگاه های مهارت های آموزشی پایه تدریس مجازی با عناوین: 1- چگونه درس تعاملی و چند رسانه ای اثربخش طراحی کنیم 2- اصول کاربردی تولید محتواهای الکترونیکی چندرسانه ای
  2. کارگاه آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد (BEME)