الف) شناسایی و جذب اعضای هیات علمی دانشکده­ های مجازی و مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور به عنوان عضو هیات علمی وابسته (Double affiliate).

ب) مشارکت در تدوین برنامه های درسی، راه اندازی و جذب دانشجو در رشته­ های مرتبط با اموزش مجازی با همکاری دانشکده­ های مجازی و مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور.

ج) تربیت نیروی انسانی متخصص در علوم مرتبط با اموزش مجازی.

د) مشارکت در تربیت محققان متخصص و متعهد در رشته‌های علمی مورد نیاز دانشگاه ­ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به صورت مجازی و ترکیبی در دوره های کوتاه مدت و نیز منجر به صدور مدرک.

ه) ارائه بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به همراه حجم غنی از محتواهای الکترونیکی به دانشگاه ­های کشور.

و) همکاری علمی و فنی با دانشکده­ های مجازی و مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور.

اطلاعیه‌ها

آرشیو

امور دانشگاهی:مسابقات هوش مصنوعی در علوم پزشکی

28 اسفند 1401

اطلاعیه ها:آگهی مناقصه عمومی

24 اسفند 1401