تحول هوشمند در نظام سلامت؛ تعالی دانش بنیان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه شنبه 02 مرداد 1403

خبرهای دانشگاه

اطلاعیه‌هااطلاعیه‌ها

آرشیو اطلاعیه‌ها

دوره های آموزشی

نمایه های دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

  • آرمان
    آرمان
  • نويد هوشمند
    نويد هوشمند
  • مجله تصویری
    مجله تصویری