شنبه 15 بهمن 1401
تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین
آرشیو
در حوزه آموزش پزشکی، به بحث بین‌المللی سازی کمتر توجه شده است

09 شهریور 1401

معاون امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی هوشمند مطرح کرد

در حوزه آموزش پزشکی، به بحث بین‌المللی سازی کمتر توجه شده است

اطلاعیه‌ها

آرشیو