مدرسه پردازش تصاویر پزشکی

 

مدت زمان دوره: 25 ساعت

زمان برگزاری: 15 تا 20 آبان

مدرسین دوره: خانم دکتر پرستو فرنیا (استادیار مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

خانم مهندس رحمانی دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای مهندس کاظمی دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای مهندس عبدالغفار کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای مهندس نقنه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

مقدمه:

پردازش تصویر پزشکی ابزاری کاربردی در پزشکی است که به جهت کمک به تشخیص، پیش آگهی و درمان بیماری ها مورد استفاده قرار میگیرد. پردازش دیجیتال در حقیقت همان پردازش تصویر دیجیتالی است که به کمک دانش کامپیوتر، برنامه نویسی و هوش مصنوعی قابل اجرا است. پردازش تصویر یکی از کاربرد ها و زیر مجموعه های هوش مصنوعی است که همان طور که از نام آن پیداست بر روی تصاویر دیجیتالی پردازش انجام می‌دهد و بر اساس آموزش‌های از پیش تعیین شده خروجی معینی را به همراه اطلاعات بخصوصی به نمایش می‌گذارد. امروزه کاربردهای فناوری پردازش تصویر به صورت متنوع در زمینه‌های فنی، صنعتی، علمی، امنیتی، پزشکی و … باعث شده که بسیار مورد توجه و استفاده افراد و کسب‌وکارهای مختلف واقع شود. در پردازش تصویر، ورودی شامل محتوایی تصویری است که با انجام یک‌سری عملیات بر روی آن، خروجی داریم که شامل مجموعه‌ای از نشان‌های ویژه یا متغیر‌های مربوط به تصویر می‌باشد. در این آموزش سعی شده است تا به شکل مناسبی نحوه برنامه نویسی و پیاده سازی الگوریتم های پردازش تصویر در محیط برنامه نویسی مورد توجه قرار گیرد. در انتهای این مدرسه، دانش پژوهان با روشهای مختلف پردازش تصاویر پزشکی آشنا شده و قادر خواهند بود تا با تسلط خوبی بر روی این مباحث به آنالیز دادگان پزشکی بپردازند.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

 

زمانبندی مدرسه پردازش تصاویر پزشکی