مرکز رشد فناوری های نوین سلامت

مرکز رشد در راستای حمایت از ایده­ ها و کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، توسط معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند بر اساس سیاست ­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه اندازی و تاسیس شده است. این شتابدهنده درصدد است تا بستر مناسبی  برای تبدیل ایده ­های نو به کسب و کار فراهم کند و پس از آن زمینه جذب سرمایه و بالندگی و توسعه استارتاپ­ های ایرانی را فراهم آورد. تلاش­های صورت گرفته در شتابدهنده تماما در جهت صیانت از نخبگان کشور و ایده ­های جوانان ایرانی خواهد بود تا امید آنها به عنوان کارآفرینان جوان به ثمر بنشیند.