مدرسه واقعیت مجازی و فناوری های نوین آموزشی

مدرسین دوره:

 آقای دکتر سید فرزین میرچراغی (فلو فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

خانم دکتر سیده تکتم معصومیان حسینی

مدت زمان دوره: 16 ساعت

زمان برگزاری: 17 آبان لغایت 2 آذر ماه

مقدمه:

واقعیت ‌مجازی یک واسطه انسان-کامپیوتر است که محیط های واقعی را شبیه سازی کرده و امکان رویارویی با آن را برای کاربر فراهم می‌‌سازد. چنین سیستمی  مانند بررسی تصاویر سه بعدی  بر روی صفحه نمایش دوبعدی کامپیوتر، مشابه نگریستن از ورای کف شیشه‌ای یک قایق به درون آب است. این سیستم از نظر امور آموزشی و بهداشتی کاربردهای فراوانی در امور آموزش از راه دور و نـیــز تـلــه مــدیـسیـن دارد. بـه عنـوان مثـال جهـت آموزش جراحان قبل از عمل جراحی می توان با فراهم آوردن یک محیط مجازی، امکان انجام عمل جراحی بر روی یک بیمار مجازی را برای پزشک فراهم کرد. در این آموزش سعی شده است تا به شکل مناسبی ضمن آشنایی با مفاهیم و کاربردهای حقیقت مجازی به نحوه پیاده سازی آن پرداخت.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

 

زمانبندی مدرسه واقعیت مجازی و فناوری های نوین آموزشی