سیستم‌های فازی در پزشکی

مدت زمان دوره: 22 ساعت

زمان برگزاری:  16 آبان تا 4 آذر

مدرسین برگزار کننده: 

دکتر حسین عرب علی بیک (دانشیار مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مقدمه:

منطق فازی شکلی از منطق‌های چندارزشی بوده که در آن ارزش منطقی متغیرها می‌تواند هر عدد حقیقی بین ۰ و ۱ و خود آن‌ها باشد. این منطق به منظور به‌کارگیری مفهوم درستی جزئی به‌کارگیری می‌شود، به طوری که میزان درستی می‌تواند هر مقداری بین کاملاً درست و کاملاً غلط باشد. کاربرد این منطق در علوم نرم‌افزاری را می‌توان به‌طور ساده این‌گونه تعریف کرد: منطق فازی از منطق ارزش‌های «صفر و یک» نرم‌افزارهای کلاسیک فراتر رفته و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرم‌افزاری و رایانه‌ها می‌گشاید، زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق و استدلال‌های خود به کار برده و به چالش می‌کشد. در این آموزش سعی شده است تا به شکل مناسبی ضمن آشنایی با ریاضیات و مفاهیم تئوری فازی، نحوه برنامه نویسی و پیاده سازی مدل های فازی مورد توجه قرار گیرد. در انتهای این مدرسه، دانش پژوهان با روشهای مختلف مدل های فازی آشنا شده و قادر خواهند بود تا با تسلط خوبی بر روی این مباحث به آنالیز دادگان پزشکی بپردازند.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

 

سیستم‌های فازی در پزشکی