دانشگاه علوم پزشکی هوشمند کشور که از این پس در این اساسنامه دانشگاه نامیده می­شود نقش اساسی در ارتقای آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم و گسترش مرزهای دانش علوم پزشکی در حوزه فضای مجازی بر عهده دارد و به مدت نامحدود تأسیس می‌شود.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

اطلاعیه‌ها

آرشیو

امور دانشگاهی:مسابقات هوش مصنوعی در علوم پزشکی

28 اسفند 1401

اطلاعیه ها:آگهی مناقصه عمومی

24 اسفند 1401