الف) تدوین برنامه درسی، راه اندازی، جذب دانشجو و تربیت نیروی انسانی و محققان متخصص و متعهد در رشته‌ های علمی مورد نیاز دانشگاه ­ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور در ارتباط با فضای مجازی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی(Ph.D) در رشته­ های مرتبط با فضای مجازی، همگام با رشد کاربری فضای مجازی در دنیا با همکاری دانشکده ­های مجازی و مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور.

 

ب) ارائه بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به دانشگاه­ های کشور برای توسعه آموزش­ های مجازی.

 

ج) تولید و ارائه محتوا های الکترونیکی با همکاری اعضای هیات علمی مبرز دانشگاه­ های سراسر کشور از دروس رشته­ های گروه علوم پزشکی و ارائه آن­ها به دانشگاه­ های علوم پزشکی در بستر نرم ا­فزاری مناسب و به صورت کمک آموزشی با همکاری دانشکده ­های مجازی و مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور.

 

د) انجام فعالیت ­های پژوهشی شامل تصویب و اجرای طرح ­های پژوهشی در زمینه­ های مختلف یادگیری مجازی، الکترونیکی و از راه دور و سلامت الکترونیک شامل پژوهش­ های بنیادی، بنیادی ـ کاربردی، توسعه­ ای، فن ­آوری، نرم ­افزاری و سخت افزاری، بالینی، اپیدمیولوژی، جامعه­ شناختی، رفتاری، پژوهش در نظام­ های بهداشتی ((HSR و سایر علوم مرتبط با آموزش مجازی.

 

ه) خدمات فن­ آوری رایانه ­ای شامل فراهم­ سازی و تهیه امکانات و زیرساخت­ های لازم نرم­ افزاری و سخت ­افزاری برای ارائه انواع خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه به صورت مجازی اعم از انواع نرم ­افزارهای مدیریت یادگیری (Learning Management System)، نرم­ افزارهای ارائه آموزش ­های باز وسیع (Massive Open Online Courses)، مدیریت محتوا (Learning Content Management System)، مدیریت دوره (Course Management System)، مدیریت اطلاعات (Management Information System)، نرم­ افزارها و سامانه ­ها و پورتال ­های حد واسط (Interface)، نرم ­افزارهای مربوط به شبیه ­سازی (Simulation)، نرم ­افزارهای مربوط به بیماران و محیط­ های مجازی (Virtual patients and environments) و … و سخت­ افزارهای مورد نیاز آنها است که به صورت تهیه داخلی و یا سفارش خارج از دانشگاه (Outsource) و با همکاری دانشکده­ های مجازی و مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور انجام می­شود.

 

و) ایجاد ارتباط علمی به منظور ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره­ای به افراد، مراکز علمی و سازمان­ های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی؛ تبادل دانشجو و استاد؛ اجرای طرح ­های پژوهشی مشترک و نظایر آن براساس مقررات و ضوابط دانشگاه است.

اطلاعیه‌ها

آرشیو

امور دانشگاهی:مسابقات هوش مصنوعی در علوم پزشکی

28 اسفند 1401

اطلاعیه ها:آگهی مناقصه عمومی

24 اسفند 1401