لیست اخبار صفحه :1
اعمال شب قدر چیست؟ ذکر معروف شب قدر
ریاست

اعمال شب قدر چیست؟ ذکر معروف شب قدر

شب قدر همان شبى است که در تمام سال شبى به خوبى و فضیلت آن نمى‌رسد و عمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه و در آن شب تقدیر امور سال مشخص مى‌شود.

خاطراتی از روز تاریخی ۱۲ بهمن ماه
ایام الله دهه فجر

خاطراتی از روز تاریخی ۱۲ بهمن ماه

ابتدا قرار بود حضرت امام روز ششم بهمن‌ماه به ایران بیایند که شاپور بختیار فرودگاه‌ها را بست و مانع از تشریف‌فرمایی ایشان شد. یکی، دو روز بعد بود که خبر رسید ایشان ۱۲ بهمن‌ماه می‌آیند و ما باید خودمان را برای محافظت از ایشان و نظم‌دهی به حضور مردم در مراسم استقبال آماده کنیم.