لیست اخبار صفحه :1
راه اندازی دورا پزشکی در مناطق محروم موضوع اصلی تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و استانداری هرمزگان
ریاست

راه اندازی دورا پزشکی در مناطق محروم موضوع اصلی تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و استانداری هرمزگان

راه اندازی دورا پزشکی(تله مدیسین Tele Medicine) در مناطق مورد درخواست استانداری هرمزگان جهت ارائه خدمات درمانی به مراجعه کنندگان موضوع و هدف این تفاهم نامه بود.

گزارش تصویری اولین مدرسه حقوق سلامت با عنوان حقوق سلامت و هوش مصنوعی
گروه تخصصی حقوق سلامت

گزارش تصویری اولین مدرسه حقوق سلامت با عنوان حقوق سلامت و هوش مصنوعی

مدرسه تابستانی حقوق سلامت و هوش مصنوعی از روز سه شنبه 1 شهریور لغایت چهارشنبه ۲ شهریورماه 1401، از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ به صورت حضوری و مجازی در مباحث: کلیات، سیاستگذاری، حکمرانی، سند راهبردی، مدیریت، نظارت قانونی و چالش های هوش مصنوعی و کیس محور)در محل این دانشگاه، با همت گروه تخصصی حقوق سلامت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
ریاست

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

ایجاد و گسترش فرصت همفکری، تشریک مساعی و همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناورانه و توسعه ای در جهت تقویت و حضور فعال تر در عرصه های ملی و بین المللی موضوع این تفاهم نامه است.