• 1403/04/02 - 08:11
  • بازدید: 345
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
ریاست

فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای در رابطه با چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «در این حرکت عظیمی که انجام میگیرد، در رقابتهای پیش روی انتخاباتی بین نامزدها، اخلاق حاکم باشد؛ بدگویی کردن، تهمت زدن، لجنپراکنی کردن، کمکی به پیشرفت کارها نمیکند، به آبروی ملّی هم لطمه میزند. صحنه‌ی انتخابات صحنه‌ی عزّت و حماسه است، صحنه‌ی رقابت برای خدمت است، صحنه‌ی کشوواکش برای به دست آوردن قدرت نیست. برادرانی که وارد میدان مبارزه‌ی انتخاباتی و رقابت انتخاباتی میشوند، این را به عنوان یک وظیفه بدانند؛ آنها به وظیفهشان عمل کنند.» 

  • گروه خبری : ریاست
کلمات کلیدی:

فیلم ها