• 1401/11/09 - 10:10
  • بازدید: 835
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
معاونت امور دانشگاهی

برگزاری ششمین جلسه گروه یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی

 

ششمین جلسه گروه یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در تاریخ 1401/11/05 با مشارکت اعضای محترم گروه یادگیری الکترونیکی و مدیر محترم گروه سرکار خانم دکتر نوشین کهن برگزار شد. موضوع این جلسه هماندیشی موثر برای هرچه بهتر برگزار کردن آزمون جامع دانشجویان دکترای یادگیری الکترونیکی بوده و تصمیمهای لازم جهت برگزاری آزمون اتخاذ شد.

  • گروه خبری : امور دانشگاهی
کلمات کلیدی:

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید