لیست اخبار صفحه :1
وبینار بین‌المللی اخلاق کاربردی هوش مصنوعی برگزار شد.
معاونت بین الملل

وبینار بین‌المللی اخلاق کاربردی هوش مصنوعی برگزار شد.

وبینار بین‌المللی اخلاق کاربردی هوش مصنوعی در زمینه آموزش و یادگیری با تمرکز بر آموزش پزشکی با حضور دکتر حسنین ظفر بلوچ و دکتر سید احمد احمدی و با همکاری بنیاد علمی سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی (اکو) برگزار شد.