• 1403/02/31 - 15:02
  • بازدید: 732
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاونت بین‌الملل

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند ومعاون راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام

 دکتر حسن بختیاری,دکتر سید احمداحمدی,دکتر کریمی,

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و معاون راهبردی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و رئیس دبیرخانه دائمی سازمان بین‌الملی سینوو با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در تاریخ 29 اردیبهشت 1403 دیدار نمودند.

این نشست در راستای پیگیری مفاد تفاهم نامه فی‌مابین و حول محور اهمیت گسترش همکاری‌های بین‌المللی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر احمدی ضمن تشریح همکاری‌های قبلی فی‌مابین دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، گسترش شبکه در دانشگاه‌های مختلف و نیز ظرفیت‌های بین‌المللی دانشگاه را فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه بیان نمود. در ادامه آقای دکتر کریمی با معرفی سامانه شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام این سامانه را بستر مناسبی برای معرفی و انتشار محتواهای علمی دانشگاه هوشمند در سطح بین‌المللی مطرح نمود.

سپس آقای دکتر بختیاری رییس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند ضمن تاکید بر گسترش فعالیت‌های بین المللی لزوم توجه شبکه به بخش مختلف بهداشت و درمان و لزوم توسعه اقدامات در این بخش‌ها را یادآور شد. در ادامه حضار با بحث و بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود به بررسی نقشه راه چگونگی گسترش همکاری‌های چندجانبه پرداختند.

  • گروه خبری : امور بین الملل

تصاویر