لیست اخبار صفحه :1
۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ در تاریخ انقلاب اسلامی از قدر و منزلت بالایی برخوردار است
ایام الله دهه فجر

۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ در تاریخ انقلاب اسلامی از قدر و منزلت بالایی برخوردار است

با تعیین شورای انقلاب که ماموریت داشت در درجه اول مراحل انتقال قدرت را دنبال کند، سردرگمی ارتشی ها و دولت نظامی بختیار بیشتر شد؛ سردرگمی زمانی بیشتر شد که امام دستور غیرشرعی و غیر قانونی بودن دولت بختیار را اعلام کرد؛ شورای انقلاب نیز برای ناکارآمد کردن دولت نیم بند بختیار و شورای سلطنت دست به یک ابتکار زد و شروع به اخذ استعفا نامه از سران رژیم کرد.

انعکاس ورود امام در رسانه های جهان
ایام الله دهه فجر

انعکاس ورود امام در رسانه های جهان

خبرگزارى یونایتدپرس تعداد مستقبلین را در طول مسیر و بهشت زهرا 5/4 میلیون نفر تخمین زد. رادیو کلن تعداد جمعیت را 5 تا 6 میلیون نفر گزارش کرد. رادیو لندن مثل همیشه دو پهلو سخن مى‏پراکند و در حالیکه در گزارش خود تأکید مى‏کرد که در تاریخ ایران چنین استقبالى بى‏سابقه بوده است تعداد شرکت‏کنندگان در مراسم را دو میلیون برآورد کرد.