• 1402/12/23 - 13:46
  • بازدید: 926
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
معاونت زیرساخت

برگزاری اولین نشست هماهنگی جهت اجرای گارگاه‌های آموزشی سند هوشمندسازی علوم پزشکی

 

متعاقب ابلاغ رسمی سند چارچوب و الزامات آموزش هوشمند در علوم پزشکی طی اجلاس اخیر معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اولین نشست هماهنگی اجرای کارگاه‌های آموزشی پیاده سازی سند مذکور در دبیرخانه شورای‌عالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی در حضور سرکار خانم دکتر زهتاب هاشمی برگزار شد.

این کارگاه‌ها در ابتدای سال 1403 و با هدف تشریح جزئیات عملیاتی پیاده سازی آموزش هوشمند در سه حوزه آموزش هوشمند، آزمایشگاه شبیه‌سازی و آزمایشگاه هوش مصنوعی و همچنین ارائه تجارب برتر و موفق برگزار خواهند شد.

در این راستا دبیرخانه شورای‌عالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی با ارسال نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از ایشان درخواست نموده مدیران مراکز تعالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی خود را براساس شرایط مندرج در سند مذکور معرفی نمایند.

مراکز تعالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی ساختار جدید و جایگزین مراکز آموزش مجازی فعلی دانشگاه‌های علوم پزشکی است که پیاده سازی سند مذکور را در این مراکز دانشگاهی بر عهده خواهند داشت.

  • گروه خبری : زیرساخت

تصاویر