• 1402/12/28 - 11:35
  • بازدید: 942
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
معاونت زیرساخت

نشست مشورتی دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی با جناب آقای حسنین ظفر بلوچ

نشست مشورتی دبیرخانه شورایعالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی با جناب آقای حسنین ظفر بلوچ استاد دانشگاه‌ بین‌المللی پزشکی مالزی برگزار شد.

 

به دنبال انتشار سند چارچوب و الزامات آموزش هوشمند در علوم پزشکی، نشست مشورتی دبیرخانه شورایعالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی با حضور سرکار خانم دکتر زهتاب هاشمی، جناب آقای دکتر ثابت، جناب آقای دکتر سلیمان احمدی، جناب آقای دکتر سید احمد احمدی و کارشناسان این دبیرخانه با آقای حسنین ظفر بلوچ روز شنبه مورخ 19/12/1402 در محل دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار شد.

در این جلسه ابتدا خانم دکتر زهتاب هاشمی ضمن خیرمقدم و تشکر از قبول دعوت به معرفی سند مذکور پرداخته و محورهای اساسی آن را تشریح کردند.

در ادامه آقای دکتر حسنین ظفر بلوچ ضمن تقدیر از تدوین سند، تجارب مشابه در سایر کشورها را معرفی کردند. همچنین با تاکید بر اهمیت مدیریت علمی و مبتنی بر شواهد، توصیه کردند از شتابزدگی در پیاده سازی سند اجتناب شود.

سپس کارشناسان حاضر در جلسه نیز به پرسش و پاسخ با ایشان پرداختند.

در پایان مقرر شد دبیرخانه شورایعالی آموزش مجازی و هوش مصنوعی ترجمه انگلیسی این سند را در اختیار آقای دکتر حسنین ظفر بلوچ قرار دهد تا ایشان تحلیلی دقیق انجام و نظرات خود را منعکس نمایند.

  • گروه خبری : زیرساخت
کلمات کلیدی:

تصاویر