اهداف و شرح وظایف اداره علم سنجی

 

 • سنجش عملی فعالیت های اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • طراحی نقشه علمی بروندادهای اعضای هیات علمی دانشگاه
 • بررسی برون‌داد، بازدهی/ عملکرد و تأثیر گذاری علمی دانشگاه
 • ارزیابی وضعیت علمی دانشگاه و روشن نمودن ارتباطات علمی بین دانشگاهی
 • تعیین سهم دانشگاه یا سازمان در تولید علم در عرصه های ملی و بین المللی و در بازه های زمانی مختلف
 • کشف روابط و الگوهای موجود میان اعضای هیات علمی، حوزه های پژوهشی، کشورها و
 • تعیین مجلات هسته، معرفی نویسندگان برتر و مقالات پراستفاده
 • شناسایی، ارزیابی و انتخاب منابع علمی در حوزه های موضوعی مختلف به منظور استفاده پژوهشگران
 • معرفی مقالات و محققان پراستناد و برتر دانشگاه در پایگاه های اطلاعاتی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی در جهت توانمندسازی اعضاء هیأت علمی، محققین و دانشجویان در زمینه­ مبانی و مفاهیم علم­سنجی
 • ارائه مشاوره به اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت آشنایی با انواع شاخص های علم سنجی
 • تلاش در جهت نمایه سازی مجلات علمی دانشگاه در نمایه های معتبر بین المللی