درباره کمیته هوش مصنوعی

 

کمیته هوش مصنوعی ذیل شورای عالی آموزش مجازی پزشکی بر اساس سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و منویات معظم له در جمع نخبگان  با هدف تدوین و اجرای برنامه تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی در بهمن ماه ۱۴۰۰ تشکیل و محل استقرار آن دانشگاه علوم پزشکی هوشمند قرار گرفت.

 بر اساس اهداف تعیین شده با توجه به اینکه کشور باید تا سال ۱۴۱۰ جز ۱۰ کشور برتر در خصوص تولید دانش و  استفاده فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد، این کمیته در نظر دارد فعالیت های مرتبط با فناوری های هوشمند نظام سلامت را در سطح کشور هماهنگ ، تنظیم و حمایت نماید.

برخی از محورهای این برنامه را می توان در زیر مشاهده کرد :

 

تجمیع و استفاده از داده های پزشکی

 

تجمیع و استفاده از داده های پزشکی

پردازش تصاویر و سیگنال های پزشکی

 

پردازش تصاویر و سیگنال های پزشکی

ربوتیک پزشکی

 

ربوتیک پزشکی

 

 

مراقب های سلامت هوشمند

 

مراقب های سلامت هوشمند

بهینه سازی هوشمند صنایع داروسازی

 

بهینه سازی هوشمند صنایع داروسازی

 مصنوعی در علوم پزشکی

 

فلسفه و آینده پژوهی هوش مصنوعی در علوم پزشکی

 

در همین راستا کمیته تعالی هوش مصنوعی در دو سطح شورای راهبردی و کمیته اجرایی تشکیل گردید.