کارگاه آشنایی با شبیه سازی داینامیک مولکولی (دومین دوره)

دوره برگزار شده است.

 کارگاه آشنایی با شبیه سازی داینامیک مولکولی (دومین دوره)
  • ثبت نام
    26 فروردین 1402 لغایت 26 اردیبهشت 1402
  • شروع دوره
    01 خرداد 1402
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است.
سوالات متداول