سنجش و ارزیابی در علوم پزشکی(دومین دوره)

دوره برگزار شده است.

 سنجش و ارزیابی در علوم پزشکی(دومین دوره)
  • ثبت نام :
    5 تیر 1401 لغایت 25 تیر 1401
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است.
سوالات متداول