دوره مقدماتی پودمان حقوق سلامت

برگزاری دوره مقدماتی پودمان حقوق سلامت معاونت امور دانشگاهی

دوره مقدماتی پودمان حقوق سلامت
  • ثبت نام :
    از تاریخ ۲۸ مردادماه تا ۱۵ شهریورماه
  • برگزاری:
    از تاریخ ۱۵ شهریورماه الی ۱۵ مهرماه
ثبت نام پایان یافته است.
سوالات متداول

مستندات