دوره پودمانی کاربرد هوش مصنوعی در بهداشت باروری

دوره پودمانی کاربرد هوش مصنوعی در بهداشت باروری، مهلت ثبت نام تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ تمدید شد.

دوره پودمانی کاربرد هوش مصنوعی در بهداشت باروری
  • ثبت نام
    5 مهر الی 28 مهر
  • شروع دوره
    1 آبان
  • نحوه برگزاری
    مجازی همزمان
ثبت نام پایان یافته است.
سوالات متداول