دوره پودمانی آماده سازی دانشجویان برای آزمون های جامع(علوم پایه و پره انترنی)

دوره فشرده آموزشی تقویتی-تکمیلی جهت آماده سازی دانشجویان رشته های پزشکی و دندان پزشکی برای آزمون های علوم پایه پزشکی، دندان پزشکی و پره انترنی می باشد.

دوره پودمانی آماده سازی دانشجویان برای آزمون های جامع(علوم پایه و پره انترنی)
  • ثبت نام دوره
    1 بهمن 1402 لغایت 10 بهمن 1402
  • اتمام دوره
    9 اسفند 1402
ثبت نام به اتمام رسیده
سوالات متداول