دوره آموزشی تقویتی و تکمیلی برای دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی

دوره فشرده آموزشی تقویتی و تکمیلی جهت آماده سازی دانشجویان برای آزمون های پره انترنی، علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور است.

دوره  آموزشی تقویتی و تکمیلی برای دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی
  • ثبت نام و انتخاب واحد :
    بازه ثبت نام 28 تیر ماه لغایت 7 مرداد ماه سال 1402
  • شروع دوره و بارگزاری محتواهای آموزشی :
    10 مرداد ماه سال 1402
  • تاریخ اتمام دوره :
    30 شهریور ماه 1402
زمان ثبت نام به پایان رسیده است.
سوالات متداول