دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده (FPBP)

 

تعریف و طراحی آموزشی دوره

 

برنامه Family Physician Bridging Program(FPBP) یک برنامه میان بر (Bridging) برای آموزش کلیات و اصول پزشکی خانواده است. بر اساس طراحی آموزشی ترکیبی (Blended Learning) و بصورت پودمانی ارائه شده است. در این فرمت مواردی از قبیل دوره ­های آموزش مجازی و کسب تجارب یادگیری حاصل از ارائه خدمات مراقبت سرپایی به عنوان تکلیف و پروژه درسی (همزمان با فعالیت در مراکز خدمات جامع سلامت CCHS و یا سایر مراکز بهداشتی درمانی) اجرا می­شود.

فرمت این برنامه به گونه ­ای است که تعامل بین آموزش­ دهنده و آموزش گیرنده را فراهم می­کند. برنامه حاضر دارای شش پودمان است که دارای انعطاف پذیری خاصی است و مطابق با عوامل عمده بیماری­های و محتوای بسته­ های خدماتی کشور طراحی شده است. این برنامه منطبق با گروه های سنی مختلف است به نوعی که محتوای این پودمان­ ها دستورالعمل ­های ملی نظام سلامت را پوشش می­دهد و شامل پودمان­ های زیر است:

  • پودمان I: مبانی پزشکی خانواده
  • پودمان II: مراقبت از نوزادان و کودکان
  • پودمان III: مراقبت های نوجوانی و جوانی
  • پودمان IV: مراقبت های میانسالی
  • پودمان V: مراقبت‌های سالمندی
  • پودمان VI: سلامت مادران و بهداشت باروری