شعب دبیرخانه برنامه تعالی هوش مصنوعی

 

دبیرخانه برنامه تعالی به منظور رعایت عدالت و برخورداری همه دانشگاه ها از مزایای این برنامه نسبت به تاسیس شعب دبیرخانه برنامه تعالی هوش مصنوعی در اکثر دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقدام نموده است. جدول زیر دانشگاه هایی را که در این برنامه مشارکت داشته اند را نشان می دهد:

 

 دانشگاه علوم پزشکی

نماینده

اردبیل جناب آقای دکتر محمد علی جوادزاده برزکی
اسدآباد جناب آقای وحید احمدی پناه
اسفراین جناب آقای دکتر علی اصغر نشاط
اصفهان جناب آقای دکتر سید احمد واعظ
البرز سرکار خانم دکتر مهناز اکبری کامرانی
اهواز جناب آقای دکتر رضائی 
ایران جناب آقای دکتر محمدتقی جغتایی
ایران سرکار خانم دکتر زینب برزگر
ایرانشهر سرکار خانم اسماء تمندرو
ایلام جناب آقای دکتر مصطفی شنبه زاده
ایلام سرکار خانم دکتر ساناز اعظمی
آبادان جناب آقای دکتر هادی کاظمی آرپناهی
بم جناب آقای دکتر سعید میرزائی
بوشهر سرکار خانم دکتر مریم مرزبان
بیرجند جناب آقای دکتر فرشید عابدی
تبریز جناب آقای دکتر طاها صمد سلطانی
تربت جام جناب آقای دکتر محمد سجاد قادری 
تربیت مدرس جناب آقای دکتر عباس آسوشه 
تهران جناب آقای دکتر حسین قنبری
جهرم سرکار خانم دکتر لیلی مصلی نژاد
چهارمحال بختیاری( شهرکرد) سرکار خانم دکتر عظیمه دانش
خلخال جناب آقای دکتر اسماعیل مهرآیین
رفسنجان جناب آقای دکتر علی اکبر یوسفی احمدی پور
زابل جناب آقای دکتر امین صفا
ساوه سرکارخانم دکتر گلی ارجی 
سمنان جناب آقای دکتر علیرضا خوشدل
سیرجان جناب آقای دکتر مصطفی کاشانی
شاهرود جناب آقای دکتر محمدحسن امامیان
شهید بهشتی جناب آقای دکتر سعید صفری
شهید صدوقی یزد جناب آقای دکتر حمیدرضا دهقان
علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی جناب آقای دکتر امیر سالار  جعفر پیشه
فسا جناب آقای مهندس آرش بردبار
گراش سرکار خانم دکتر فاطمه محسنی
گلستان جناب آقای دکتر مرتضی اخوت
گناباد جناب آقای دکتر میثم داستانی
لارستان جناب آقای حامد دلام
لرستان جناب آقای دکتر علی شیخیان
همدان آقای دکتر حسین عماد ممتاز