معرفی مدیریت آزمون‌های بین‌المللی

 

این معاونت از سال 1395 نسبت به برگزاری آزمون‌های بین‌المللی ازجمله TOEFL و GRE در تهران و در پی آن در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مازندران و اصفهان اقدام نمود. حاصل این تلاش برگزاری مستمر این آزمون‌ها از اکتبر 2016 تا ماه آوریل سال 2018 (شامل 78 آزمون TOEFL و 64 آزمون GRE) با حضور بیش از 3200 داوطلب در سطح کشور بوده است. در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها برگزاری این آزمون‌ها تعلیق شده است.