شرح وظایف امور بازرسی و ارزیابی عملکرد

برنامه ریزی و سیاست گذاری:

 1. تهیه برنامه عملیاتی واحد به‌صورت دوره ای (سالیانه) بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه.
 2. تهیه و تنظیم برنامه‌های نظارتی مستمر، دوره‌ای و یا موردی از دانشگاه برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و شاخص‌های مورد ارزیابی دستگاه در راستای سیاست‌های ابلاغی.
 3. سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای کسب و ارتقای رضایتمندی سازمانی از طریق مستند سازی، طبقه بندی و اولویت گذاری گزارشات.

 

سازماندهی و اصلاح فرآیندها:

 1. بررسی و پاسخگویی به شکایات مردمی از عملکرد واحدها و کارکنان دانشگاه و پیگیری نتایج.
 2. مشارکت در کمیته‌های تخصصی به‌منظور اجرای سیاست‌های مرتبط با ارتقاء سلامت اداری و ارزیابی عملکرد دانشگاه.
 3. همکاری در تهیه و تدوین شاخص‌های عمومی و اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحدهای تابعه.
 4. مشارکت در اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارسال به مسئولین ذی‌ربط.
 5. پیگیری اجرای مصوبات ارتقاء سلامت اداری در سطح دانشگاه.
 6. کشف مفاسد اداری در حوزه دانشگاه از طریق بازرسی‌های آشکار و پنهان و ارائه گزارش‌های لازم به مدیران و مسئولین ذی‌ربط.

 

نیروی انسانی و آموزش و توانمند سازی:

 1. مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته آموزشی تخصصی برای کارکنان و کارشناسان واحد با هدف ارتقاء بهره‌وری و سلامت اداری.

 

راهبری و مدیریت:

 1. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی الکترونیک برای راهبری و نظارت بر عملکرد خدمات و فرآیندهای واحدها.

 

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی:

 1. هماهنگی با سازمان‌های نظارتی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در سطح دانشگاه.
 2. بهره‌گیری از توان کارشناسی حوزه‌های مختلف دانشگاه در راستای انجام مأموریت‌های محوله.

 

پایش و نظارت:

 1. پایش دوره‌ای و منظم رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه با همکاری واحدهای تابعه.
 2. ایجاد سیستم داشبورد نظارتی برای رصد شاخص‌های مهم پیامدی عملکرد دانشگاه/دانشکده و تهیه و بازنگری چک‌لیست‌های مرتبط و ابزارهای پایش (با تأکید بر فن‌آوری اطلاعات).
 3. مشارکت در نظارت بر از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردمی از آنان.
 4. نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات مورد عمل دانشگاه.

 

تهیه گزارش و مستندسازی:

 1. تهیه دوره ای و منظم گزارش ها و آمار واحدها منطبق بر سیاست ها و برنامه عملیاتی و تحلیل اطلاعات جهت ارائه به مراجع زیربط.

 

نوآوری و پژوهش:

 1. بهره گیری از فناوری های نوین در جهت بهبود فرآیندهای تعالی سازمانی و بهبود عملکرد.
 2. مطالعه و بررسی مستمر روش های انجام کار و آسیب شناسی مشکلات.
 3. مطالعه و تحقیق در مورد راهکارهای رفع آسیب های ناشی از شکایات حقوقی و دعاوی دانشگاه و عدم تکرار پذیری آن ها.

 

 

آقای احسان لامع         تلفن تماس: 41134 –  داخلی 104