لیست اخبار صفحه :1
بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
ریاست

بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تمرکز ما استفاده از آزمایشگاه های مهارتی و شبیه سازها در علوم پزشکی و استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی است، گفت: در حوزه ادغام هوش مصنوعی و تکنولوژی های نوین، اقدامات بزرگی صورت گرفته است.

    اطلاعیه‌ها

    آرشیو