• 1401/09/01 - 14:44
  • بازدید: 424
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
آگهی مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی تامین بخشی از نیروی انسانی

 

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در نظر دارد بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در مشاغل کارگری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط شرکت های خدماتی مورد تایید وزارت مذکور تامین نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 10 تاریخ  چهارشنبه  1401/09/02 لغایت  ساعت 14  دوشنبه 1401/09/07 با مراجعه به سامانه تدارکات و نیز سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به نشانی اینترنتی smums.ac.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نموده و از ساعت 14  تاریخ دوشنبه 1401/09/07 لغایت ساعت 10 روز شنبه 19/09/1401  نسبت به  بارگزاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات اقدام و تا قبل از ساعت 14 روز شنبه 19/09/1401 نسبت به تحویل اسناد تکمیل شده به دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به نشانی تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - کوچه یکم - پلاک 3 - طبقه اول - حراست دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و دریافت رسید اقدام نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

  1. -    سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار(مناقصه) به مبلغ 4.000.000.000 ریال و به حروف چهار میلیارد ریال.
  2. -    تاریخ مراجعه به سامانه تدارکات و نیز سایت دانشگاه جهت دانلود اوراق مناقصه از ساعت 10 تاریخ  چهارشنبه  1401/09/02 لغایت  ساعت 14  دوشنبه 1401/09/07 
  3. -    مهلت تحویل پاکت های حاوی اوراق تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات تا قبل از ساعت 10 روز شنبه 19/09/1401   (تا قبل ساعت 14 روز شنبه 19/09/1401 نسبت به تحویل فیزیکی اسناد تکمیل شده به دانشگاه علوم پزشکی هوشمند)
  4. -    تاریخ بازگشایی پاکت ها یکشنبه 20/09/1401  ساعت 9

 

دریافت فایل شرایط مناقصه به صورت فایل ورد

دریافت فایل شرایط مناقصه به صورت فایل PDF

دریافت فایل قرارداد خرید خدمت به صورت فایل ورد

دریافت فایل قرارداد خرید خدمت به صورت فایل PDF

 

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

  • گروه خبری : اطلاعیه ها
  • کد خبر : 705
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید