پنجشنبه 03 فروردین 1402
تحول هوشمند در نظام سلامت؛ تعالی دانش بنیان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اطلاعیه‌ها

آرشیو

امور دانشگاهی:مسابقات هوش مصنوعی در علوم پزشکی

28 اسفند 1401

اطلاعیه ها:آگهی مناقصه عمومی

24 اسفند 1401